برچسب: فلزیاب

فلزیاب Blackdog Hybrid Scanبلکداگ هایبریدفلزیاب Blackdog Hybrid Scanبلکداگ هایبرید

فلزیاب Blackdog Hybrid Scanبلکداگ هایبرید فلزیاب Blackdog Hybrid Scanبلکداگ هایبرید Blackdog Hybrid Scan بلکداگ هایبرید اسکن یک فلزیاب حرفه‌ ای است از دو تکنولوژی ترکیبی، پالس‌ های القا و VLF