برچسب: بهترین فلزیاب 2019

فلزیاب VIKING VK40 وایکینگ انگلیسفلزیاب VIKING VK40 وایکینگ انگلیس

فلزیاب VIKING VK40 وایکینگ انگلیس فلزیاب VIKING VK40 وایکینگ انگلیس VIKING VK40 وایکینگ انگلیس بهترین دستگاه فلزیاب وایکینگ که در دهه ۱۹۷۰ در بریتانیا ساخته‌اند فلزیابی قدرتمند و شاهکار میباشد.

فلزیابGPX4500ساخت استرالیافلزیابGPX4500ساخت استرالیا

فلزیابGPX4500ساخت استرالیا   فلزیابGPX4500ساخت استرالیا محصول سال۲۰۱۲شـرکت MINELAB استرالیا توانایی حذف مواد معدنی و فلزات آهنی سیستم کارکرد امواج فرکـانس کوتاه VLF حساسیت بالا به فلزات به صــورت صوتی تفکیک