کارکرده

 DIGGER ANTENNA ردیاب کارکرده

 DIGGER ANTENNA ردیاب کارکرده    DIGGER ANTENNA ردیاب کارکرده: DIGGER ANTENNA ردیاب کارکرده محصول شرکت B5 Detectors ترکیه است. در این دستگاه خطاهای موجود تا حد زیادی جبران شده است. این دستگاه با توجه به آزمایش ها و تست های انجام شده،عملکرد بهتر و قابل قبولی دارد و می تواند تا شعاع ۶۰۰ متر را ردیابی کند ردیاب کارکردهDIGGER ANTENNAمی …

Read More »