روز: مارس 10, 2022

گنج یاب ایمیجر اسکورپیون 7000

گنج یاب ایمیجر اسکورپیون ۷۰۰۰گنج یاب ایمیجر اسکورپیون ۷۰۰۰

گنج یاب ایمیجر اسکورپیون  ۷۰۰۰ گنج یاب ایمیجر اسکورپیون IMAGER SCORPION 7000 شامل چه ویژگی هایی هست گنج یاب ایمیجر اسکورپیون ۷۰۰۰ ، سیستم تصویربرداری زنده ۳بعدی و آنالیز لایه‌های

گنج‌یاب تصویری ایمیجراسکورپیون IMAGER SCORPION 6000

گنج‌یاب تصویری ایمیجراسکورپیون IMAGER SCORPION 6000گنج‌یاب تصویری ایمیجراسکورپیون IMAGER SCORPION 6000

ایمیجر اسکورپیون ۶۰۰۰ ( IMAGER SCORPION 6000  ) شامل چه مواردی هست ایمیجر اسکورپیون ۶۰۰۰ ، سیستم اسکن زنده ۳بعدی و آنالیز لایه‌های زمین به منظور شناسایی اهداف و ارسال